CORPORATE GOVERNANCE

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ODTH engageert zich om op een ‘Maatschappelijk Verantwoorde’ manier te Ondernemen. Er wordt getracht om een economisch resultaat (PROFIT) te bereiken, maar dit met het nodige respect voor de sociale kant (PEOPLE) en het milieu (PLANET).

People

2013-AEO-MVO-Charter2

ODTH streeft naar respect voor elke werknemer, er wordt geen onderscheid gemaakt in afkomst, leeftijd of geslacht. Diverse integratie programma’s lopen voor laaggeschoolde en arbeidsgehandicapten, onder meer de volgende: 

Planet

2015-ISO-14001-certificaat

Er wordt proactief gewerkt rond het beperken van de milieu impact van ODTH als bedrijf. De laatste jaren zijn er verschillende acties en initiatieven geweest die als doel hadden om:

  • Het verbruik van grondstoffen te verminderen (papier, toners, brandstoffen)
  • Energiezuiniger te werken
2013-AEO-MVO-Charter

Deelname Charter

Het behalen van het MVO-charter is een erkenning voor al onze inspanningen die geleverd zijn. Dit is een project van VOKA – kamers van Koophandel Kempen en Mechelen in samenwerking met de provincie Antwerpen. ODTH tracht meer te doen dan het wettelijk verplichte, en zo zijn steentje bij te dragen aan dit project.
 
Al sinds 2008 heeft ODTH verscheidene charters behaald. Ook voor het de cyclus 2014-2015 zijn zowel de sites in Rumst als Willebroek ingeschreven met verscheidene acties.